TÖS’E GÖRE UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLMALI?

Kısa adı TÖS olan Tüm Öğretmenler Sendikası, Uzaktan Eğitim Nasıl olmalı başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Sendikaya göre MEB tarafından verilecek olan Uzaktan Eğitimin en önemli unsuru tüm öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz ve yeterli hızda internet erişimi.

Covit-19 virüsüne yakalanan insanların %4,2’sinin yaşamını yitirdiği bilinmektedir. Bundan dolayı dünyadaki tüm devletler eğitimle ilgili yeni kararlar almakta ve uygulamaktadır. Çocukların eğitime devam etmeleri için uzaktan eğitimden yararlanmaları ön görülmekte olup, ülkeler bu yönde pozisyon almaktadırlar. Dünyada ülkeler gelişmişlik düzeylerine göre uzaktan eğitim uygulamaktadırlar. Burada ülkelerin teknolojik gelişmişlik yapısı ile ailelerin teknolojiye ulaşması da önemlidir. Yani ailenin sosyo- ekonomik gelişmişlik düzeyi ile de ilişkilidir.

Teknolojik alt yapı sorununu çözmüş olan ülkeler internet üzerinden çevrim içinde öğretmenleri ile öğrencilerini buluşturmaktadır. Teknolojik alt yapısı az gelişmiş ülkeler ise  dersleri televizyondan paket yayınlarla öğrencilere ulaşmaktadırlar. Yine teknolojik alt yapısı olmayan ülkeler ise radyodan ders içeriklerini öğrencilerine duyurmaktadır.

Ülkemizde uzaktan eğitim, öğretmenlerin öğrencileri ile internet üzerinden canlı ders yapmaları ve televizyon üzerinden hazırlanan paket derslerin öğrencilerce izlenerek işlenmesi biçiminde yapılmaktadır. Yine öğrencilerin internet üzerinden öğretmenleri tarafından verilen canlı derslere ulaşmaları için okullarda bulunan bilgisayarlar kullanıma açılmıştır. Buna EBA Ulaşım Merkezleri denilmektedir.

TÖS’ÜN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Öğrencilere ücretsiz bilgisayar ve internet verilmelidir. Ülkemizin bunu karşılayacak ekonomik gücü olduğu düşünülmektedir.

Öğretmenlere gerçekten işe yarayacak birer bilgisayar ya da tablet  verilebilir.

Öğretmenlere internette canlı ders verme-sunu hazırlama ile ilgili uzaktan hizmet içi verilmelidir. MEB uzaktan eğitime başlamadan önce bu tür bir eğitimi tüm öğretmenlere uzaktan vermelidir.

 Ülkenin internet altyapısı yeterli olmadığından bir çok öğrenci birden internete bağlanmak istediğinde internet altyapısı çökmektedir. Bu altyapı güçlendirilmelidir.

 Dijital materyallerde ilgili örnek uygulamalar yapılmalı ve öğretmenlerle bunlar paylaşılmalıdır. Bu durum gördüğümüz kadarıyla bakanlık birimlerinde sorun yaşandığını göstermektedir. Temel eğitim genel müdürlüğü, ortaöğretim genel müdürlüğü, mesleki ve teknik öğretim genel müdürlüğünün işlevi midir bu, yoksa öğretim geliştirme genel müdürlüğünün işimi midir?  Belli değil.

Uzaktan yapılan derslerin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Mutlaka derslerin öğretmen ve öğrenci boyutu ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Öğrencilere uzaktan sınav yapılmalıdır.

Uzaktan eğitimin süresi 30 dakika olarak belirlenmiş ancak bu süre yeterli olmayacağı aşikardır. Sınıf mevcudunun 30-40 arasında olduğu yerde ders saati 40 dakika olmalıdır. Ayrıca öğretmenlerin en azından 5 dakika önceden derse bağlantısı mümkün hale getirilmelidir.

Canlı ders sırasında teknik sorunlar (internet kesintisi, donanımsal veya yazılımsal sorunlar, güncel tarayıcı kullanılmaması vb.) ortaya çıkabilmekte olup, bu sorunlar mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır.

Öğrenci katılımını artırıcı tedbirler alınmalıdır.

TÖS MYK
Kaynak: https://www.tosmerkez.org.tr/uzaktan-egitim-nasil-olmali.htm

Yorum Yazın