Ülkemize Yararlı Bir İnsan Olmak

Ülkemize Yararlı Bir İnsan Olmak İçin Neler Yapmalıyız?

İnsanı diğer canlılardan ayıran çok sayıda özellik vardır. Sosyal hayat, vicdani değerler, gelenek ve görenekler, inanç, umut, sorumluluk bilinçleri ve psikoloji ilk akla gelenlerdir. İnsanlar yaşadıkları dünyaya değer katma yeteneğine sahiptir. Bireysel ve toplumsal bilinçleri sayesinde sorumluluk sahibi olduklarını unutmazlar. En başta ülkesi ve ailesi olmak üzere insanlık adına adım atma, faydalı olma gibi özelliklerle donatılmış olan insan için kendi ailesi ve ülkesi öne çıkar. Tabi ki ülkemize yararlı bir insan olmak için yapabileceklerimiz, kendi yeteneğimize ve özelliklerimize göre değişir.

İnsanın görev ve sorumlulukları kendine, ailesine, ülkesine ve insanlığa olmak üzere dört temel başlıkta incelenebilir. Biri eksik kalırsa, diğerlerine geçiş yeterli ve doğru olmaz. Kişi öncelikle kendi yaşamını üretken kılmalıdır. Öğrenciyse bunun gereklerine uygun olarak derslerine çalışmalı, yeteneklerini geliştirmeli, yasalara uygun olarak davranmalı, çevreye saygılı olmalıdır. Aynı bireyin ailesi için de görev ve sorumlulukları vardır. Aile kültürüne, kurallarına uygun davranmalı, aile bütçesine gerekirse katkı sunmalıdır. Bunun gibi ülke ve insanlık için yapması gerekenler de aslında “iyi insan olmak” dışında pek çaba gerektirmeyecektir.

Ülkemize yararlı bir insan olmak için yapmamız gerekenler çocukluğumuzdan itibaren yaptığımız doğru davranışlarla başlamaktadır. En başta kendisine ve ailesine olan sorumlulukları yerine getirmek gelir. Sahip olunan olanakları en iyi şekilde değerlendirmek, verilen eğitimden yararlanmak, insanlık tarihinin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine meraklı olmak, ülke ve dünya sorunlarından haberdar olmak ilk yapmamız gerekenlerdendir.

Ülkemiz için yararlı bir insan olmamız demek sadece verilen görevleri yapmak, yasalara uymak değildir. Sadece askerlik yapmak, vergi vermek, zorunlu eğitimi tamamlamak da değil. Ülkesi için çalışmak, değerler katmaktır. Ülkesinin dağını, bağını, denizini temiz tutmak, ormanlarına sahip çıkmak, yeni ağaçlar dikmektir. İşini en iyi şekilde yapmak, insanlara güler yüzlü ve yardımsever olmak demektir. Ruhsal sağlığı yerinde olan her insan fiziksel sağlığı nasıl olursa olsun ülkesini sever. Ülkesini seven kişi de adım atmaktan, ülkesi için yararlı işler yapmaktan çekinmez. Ülkemize yararlı bir insan olmak için kendi halkımızı, milletimizi kardeş bilip, kardeşçe davranıp ve kardeşçe üretmeliyiz.

Kaynak: http://www.bilgidemeti.com/ulkemize-yararli-bir-insan-olmak

Yorum Yazın