Yakın Gelecekte Öne Çıkacak 10 Meslek

Gençliğin kariyer planlaması ve meslek seçiminde en önemli kriterler geçerlilik, kalıcılık ve süreklilik. Mesleki tutku, yetenek gibi kavramlar yerini en temel anlamıyla iş bulabilme, iş sürdürebilme gibi kriterlere bırakıyor. Yakın gelecekte öne çıkacak 10 meslek bu açıdan çok önemli. Ancak hemen belirtelim, sektörsel yönelimleri ve talebi belirleyen gelişmeler dönem dönem hızlı değişiklikler gösteriyor.

Geleceğin en popüler meslekleri arasında içinde bulunduğumuz dönemde önemi bir kez daha anlaşılan sağlık sektörü öne çıkıyor. Tıp sektörünü sırasıyla teknoloji, finansal hizmet sektörü, eğitim sektörü, teknik işler, ticari hizmetler, satış işleri, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sektörleri geleceğin öne çıkan kariyer seçimleri olacak gibi.

Sağlık Sektörü geleceğin en meslekleri için öne çıkıyor
  1. Sağlık Sektörü: Başta hekimler olmak üzere, hemşireler, sağlık teknisyenleri, fizyoterapistler ve anestezistler olmak üzere tıp sektöründe uzman ve teknisyen kadroları ilk sırada olmaya devam edecktir.
  2. Teknoloji Sektörü: Dijital çağın gereği olarak ortaya çıkacak yeni uzmanlıklar ile beraber, yazılımcılar, sistem mühendisleri, BT Analistleri önemini koruyacak.
  3. Finansal Hizmetler: Muhasebeciler, finansal danışmanlar önümüzdeki dönemin de geçerli meslekleri olmaya devam edecektir. Serbest muhasebeciler, mali müşavirler ve finansal danışmanlar için önümüzdeki sürecin de parlak geçmesi bekleniyor.
  4. Eğitim Sektörü: Özel okullar, kolejler yaygınlaştıkça bu alandaki uzman eğitimcilere ihtiyacın artması doğal hale gelecektir.
  5. Teknisyenlik: Fizyoterapist asistanları, diş hijyenistleri, veteriner teknisyenleri gelecekte çok aranan meslek elemanı olarak öne çıkacaktır.
  6. Çevre Sağlığı: Çevre koruma, çevre güvenliği, çevre sağlığı alanları parlayan meslek gruplarını oluşturacaktır.
  7. Satış: Satış yöneticisi, Satış temsilcisi, satış uzmanı
  8. Danışmanlık: Yönetim danışmanlığı, özellikle sağlık danışmanlığı bu sektörün öne çıkanları olmaya aday.
  9. Mühendislik İşleri: Proje mühendisi, İnşaat mühendisi, Çevre mühendisi ve Biyomedikal mühendisi
  10. Araştırma ve Geliştirme Müdürü, Ürün Müdürü, Risk Yönetimi Müdürü

1 thought on “Yakın Gelecekte Öne Çıkacak 10 Meslek”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir