Yılanlı Tıp Sembolü

Yılan günümüz kültüründe kendisine olumsuz anlamlar yüklenen bir hayvandır. Bir kişinin sinsiliğini, dedikoduculuğunu ya da kötülüğünü anlatmak için “yılan gibi” denir. Kötülüğün sınırı “su içene yılan bile dokunmaz” ile çizilir. Peki şifa veren tıp sembolü neden yılandır? Yılanlı Tıp Sembolü hakkında kısa bir araştırma yaptık.
Tıp kelimesi kaynağını eski Mısır şehri Teb(Tebai)’den alır. Teb ‘in totemi (geleneksel inanışa göre klanın atası) ise yılandır. Teb şehri Mısır’ın en önemli tıp merkezidir. Sanat tarihi eserlerinde yılanın tıp sembolünün ilk olarak Sümerlerdekullanıldığı görülmektedir. Bu sembol, yaşam ağacına sarılı bir dişi bir erkek yılandır. Bu sembolde sopa yaşamı, yılanlar ise gençliği temsil eder.
Yunan mitolojisinde tanrı Zeus’un önce öldürüp sonra Tıp tanrısı ilan ettiği Asklepios, tıp sembolündeki asaya sarılmış yılanla bütünleşmiştir. Asklepios’a göre hekim yılan gibi olmalı, sırrını kimseye söylememeli, sabır ve sükun içinde çalışmalıdır.
İslam ülkelerindeki kıssalarda Lokman Hekim,ölümsüzlüğü keşfettiği formülünü, heycanla geçtiği köprüden düşürür. Otları, Lokman Hekim geri almadan bir yılan yer. Yılan bundan böyle yaşama gücü ve sağlığı temsil eder. Uzak doğu felsefesinde çift yılan ölüm ve yaşamın dengesini, Maya ve Aztek kültüründe beyaz renkli ve iri burunlu yılan Quatzalcoatl, şiiri, şifayı ve bilgiyi temsil eder.
Yılanlı tıp sembolüne Osmanlı’da, 1836’da II.Mahmut’un fermanında rastlamak mümkündür. Fermanda, Tıp fakültesi öğrencilerinin, yakalarına yılanlı asa işlemesi takmaları emredilir.
Yılanlı sembol, bugün tüm dünyada sağlık bilimlerini (hekimlik, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik) temsil eder. Tıp sembolü olarak kabul gören bu semboldeki, yaşam ağacına sarılı bir dişi bir erkek yılan figürüdür. Buradaki sopa hayatı, yılanlar da gençliği sembolize etmektedir.
Yunan mitolojisinde anlatıldığı üzere Zeus, Asklepios’u öldürmüş ama daha onu sonra tıp tanrısı ilan etmiştir. Yılanlı Tıp Sembolü olarak bilinen bu sembolde Asklepios, asaya sarılmış ve böylece yılanla bütünleşmiştir.

Yılanlı tıp sembolünün farklı farklı figürleriyle birkaç çeşidi ve farklı hikayeleri bulunmaktadır. Bu konuda kesin olan şey günümüzde tıp sembolü olarak kullanılan iki farklı yılanlı sembolün olduğudur. Dünya Tıp Birliği tarafından kabul edilen sembol ile Türk Tabipler Birliği’nin sembolleri arasında bazı farkl, Dünya Tıp Birliği tarafından kabul edilen sembolde kanat olmamasıdır.
Kaynak Link: https://www.bilgidemeti.com/yilanli-tip-sembolu.htm
İlk Yayınlanma tarihi: 23 Eyl 2011, 10:56

2 thoughts on “Yılanlı Tıp Sembolü”

  1. Engerek yılanı zehrinden insana ilaç yapılmış mı, böyle bir ilaç var mı?
    MEVLANA, MESNEVİ, II. Cilt, sayfa: 21, beyt: 255
    “Yüzbinlerce ‘Lahavle’ okuyan ŞEYTAN’ a bak ey Âdem (adam/erkek) İBLİS’ i gör, bak nasıl YILANDA gizlenmiş! diyor!
    Lahavle= Ya sabır diye tespih çeken!
    İşte Lahavle diye tespih çekenler, Engerek yılanında gizlenmişler. Onları koruyan bu yılanlardır. Bu yılanların dili çözüldüğü gün, ne ırk, ne de din kalacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir